GépOutlet
Ha kérdése van, állunk rendelkezésére: +36 20 933 0067 rendeles@gepoutlet.hu
Nyitvatartás H-P: 5:45-16:00 SZ: 6:30-12:00

Márkák

Kategóriák
Hitachi partner

Sigma partnerÁltalános Szerződési Feltételek


KAPCSOLATFELVÉTEL:

Cégnév: Wieszt 90 Kft
Cím: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 13.
Telefon: +36 26 330-067
E-mail: pilisvorosvar@wiesztkft.hu
Ügyintéző: Decsi Imre
Adószám: 12338302-2-13.
Cégjegyzékszám: 13-09-077945
Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 173.
Bejegyző bíróság: Pest Megyei Cégbíróság

A webáruházból történő vásárlás előzetes regisztrációt nem igényel, érvényes e-mail elérhetőséget viszont igen, kapcsolatfelvételt követően így már a megkezdése lehetséges. A megrendelésben leadott adatok szerint történik a kapcsolatfelvétel és a vásárlás.
Egyben bekerül a személy a regisztrált vásárlók közé, újabb vásárláskor, már elegendő lesz az email cím és jelszó megadása.

A VÁSÁRÁLÁS MENETE, LÉNYEGES TUDNIVALÓK

1. Válassza ki a megvásárolni kívánt terméket, adja meg a megrendelni kívánt mennyiséget és „kosárba” gombot. Amennyiben további terméket kíván vásárolni, az eljárást ismételje meg. A vásárolni kívánt termék jellemzőit a konkrét áru információs oldalából tudhatja meg. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget.
2. A RENDELÉS ELKÜLDÉSÉIG (6. pont) a kosár tartalmát bármikor megtekintheti, módosíthatja, esetleg a kosarat ki is ürítheti, ha a főoldal felső sorában található "Kosaram" menüpontba belép.
3. Ha a vásárlást befejezte, kattintson a „tovább a vevői adatok” feliratra, ahol a megjelenő adatai helyességét ellenőrizheti.
4. A személyes adatok megadása közben a FIZETÉSI MÓD feliratra kattintva tudja kiválasztani a vételár kiegyenlítésének módját. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, amely a szállítási költséget nem tartalmazza. Minimális rendelési érték és csomagolási költség áruházunkban nincs.
A fizetés személyes átvétellel üzleteinkben, utánvéttel, illetve előre utalással történhet. A számlát a vásárolt terméket tartalmazó csomagban helyezzük el. A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz. Áraink magyar forintban értendőek és bruttó árak, tehát tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA) is.
A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a webáruház fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
Amennyiben hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árra, akkor a webáruház nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
5. A RENDELÉS ÖSSZEGZÉSE gombra klikkelve ismételten megtekintheti a kosarába tett árukat, valamint a szállítási és számlázási címet.
6. A MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE gomb lenyomásával rendelése megküldésre kerül webáruházunkba, melyet követően egy automatikusan generált e-mail-ben visszaigazolást kap, arról, hogy megrendelése beérkezett hozzánk.
A visszaigazolás a megrendelés webáruházunkba történő megérkezését, a vásárló jognyilatkozatának hatálybalépését igazolja, azaz a visszaigazolás még nem tekinthető elfogadó nyilatkozatnak, nem jelenti a szerződés létrejöttét.
7. A rendelés elküldését követő első munkanapon kollégánk e-mailben, vagy telefonon megkeresi Önt, hogy megrendelését visszaigazolja, illetve, hogy a szállítási határidőről tájékoztassa. Megrendelése ezzel válik elfogadottá, a szerződés ekkor jön létre közöttünk. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a vásárlóhoz nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a webáruházhoz, illetve a vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Nem vállalunk semmilyen felelősséget az e-mail szolgáltatónál technikai okok miatt elveszett megrendelésekért!

GARANCIA, JÓTÁLLÁS

8. A garanciális, jótállási feltételeket megtalálja a webáruház honlapján, valamint az ezt tartalmazó garanciajegy elhelyezésre kerül a kiszállított termék csomagolásában.

AZ ÍRÁSBELI MEGERŐSÍTÉS

9. Az írásbeli megerősítés a webáruház által a szerződés megkötése előtt, vagy legkésőbb a termék átvételekor a vásárló részére adott írásos tájékoztatás.
10. A tájékoztatás tartalmazza a webáruházat üzemeltető cégnevét és címét; a szerződés tárgyának lényeges jellemzőit; a terméknek az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magába foglaló árát, az összes járulékos költséget, így különösen a fuvardíjat, szállítási vagy postaköltséget; a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeit; az elállás jogát; az elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, továbbá azt az esetet is, amikor a vásárlót az elállás joga nem illeti meg; a webáruház azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a vásárló panaszait érvényesítheti; az esetleges jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat); a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja.

A SZERZŐDÉS

11. A szerződéskötés nyelve a magyar.
12. A megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, áruházunk azt nem iktatja, az utóbb sem a webáruház honlapján, sem az áruházat üzemeltető gazdasági társaságnál nem lesz hozzáférhető.
13. A jelen szerződési feltételekben nem részletezett kérdésekre nézve elsődlegesen Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandóak.

AZ ELÁLLÁS JOGA

14. A vásárló a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
15. Elállási jogát a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg az írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig, gyakorolhatja.
16. Ha az írásbeli megerősítés kézhezvételére a termék kézhezvételének napjától, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a vásárló akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb, mint nyolc munkanap van hátra.
17. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
18. A jogszerűen gyakorolt elállás esetén a webáruház köteles a vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli. A webáruház azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
19. Ha a felek a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a webáruház a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható időpontban, ennek hiányában a vásárló felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a webáruházhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
20. Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a webáruházat nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
21. Ha a webáruház a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, az elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a webáruházat terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel történő teljesítésről a webáruház egyértelműen és pontosan köteles a vásárlót tájékoztatni.
22. A webáruház nem követelhet a vásárlótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a vásárló nem rendelt meg.
23. A vásárló nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a webáruház ajánlatának -hallgatólagos - elfogadását.

ADATVÉDELEM

24. A webáruház a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
25. A webáruház a szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
26. A webáruház szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
27. A webáruház az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben olyan módon üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerül sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
28. A Wieszt '90 KFT. kijelenti, hogy a hatályos adatvédelmi jogszabályok (így az 1992. évi LXIII. törvény) rendelkezéseinek megfelelően minden személyes adatot véd és titkosan kezel. A megrendelőlapon megadott személyes adatokat harmadik fél részére soha, semmilyen körülmények között nem adja ki. A webáruház biztosítja, hogy a vásárló a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a webáruház, mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve a vásárlóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. A vásárlónak a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítjuk, hogy az e pont szerinti adatkezelést megtilthassa. A kezelt adatokat töröljük, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a vásárló így rendelkezik.

2015. Wieszt '90 KFT.
Fejlesztette: hyperweb.hu © 2008 - 2020: Wieszt 90 Kft. | Minden jog fenntartva! | ÁSzF